„В и К” източва контролирано по 2,452 кубика в секунда от язовир „Студена”

„В и К” източва контролирано по 2,452 кубика в секунда от язовир „Студена”

По 2,452 куб.м/сек. вода източва от язовир „Студена” в момента „В и К” Перник чрез табелните затвори. Това водно количество се поема без проблем от река Струма и не води до увеличаване на нивото на реката, което да предизвика излизането й от коритото. Това информираха от водоснабдителното дружество.

„ С оглед прогнозите за очаквани валежи, ние продължаваме контролирано да изпускаме вода от язовира, за да поддържаме обема му около 21- 22 000 000 кубика. Това осигурява достатъчен свободен обем, който да поеме евентуални обилни валежи от дъжд или засилено снеготопене, без да се налага залпово изпускане на вода, което би довело да драстично увеличаване на нивото на река Струма”, поясни управителят на „В и  К” инж. Борислав Иванов. Той поясни, че вчера, обемът на питейния водоем е бил  21 897 200 куб.м. Притокът в язовира е бил  2128 л/сек.,а  разходът -468 л/сек. Това означава, че притокът е по-голям от разхода  над 5 пъти. Управителят на водоснабдителното дружество подчерта, че се извършват ежедневни замервания и наблюдения на водния поток и язовирната стена, съгласно Наредба за условията и реда да осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях.