Бюджет 2021 на Перник влиза в пленарна зала

Бюджет 2021 на Перник влиза в пленарна зала

На редовното си заседание в четвъртък пернишкият минипарламент ще трябва да приеме параметрите на бюджет 2021. Рамката му в размер е 113 483 709 лв. От тях държавна отговорност са 53 793 258 лв., общинска отговорност са 58 323 058 лева, уточниха от общинската администрация. Ще продължи инфраструктурното обновяване на Перник. Заложени са средства за подмяна на водопроводна мрежа, пътни настилки и тротоари. Общият размер на инвестиционната програма за тази година е в размер на 48 899 785 лв. В рамките на бюджета е планирано и усвояването на инвестиционния кредит от фонд ФЛАГ, както и оборотните средства за справяне с проблемите създадени от пандемията. Ключово е, че освен за инфраструктура са завишени и предвидените средства за социални дейности, както за еднократни помощи, така и за подпомагането на ин витро процедури.

Община Перник заделя 500 000 лв. за култура в проектобюджета за 2021 година. Средствата ще се разпределят между културните институции и дейци на състезателен принцип, по механизъм, който ще бъде представен на заседание на Общинския съвет в четвъртък. За реализация на свои проекти ще могат да кандидатстват и читалищата, посочиха от администрацията. По подобен начин през миналата година бе направено разпределение на 500 000 лв. за спорт между клубовете в общината, по предварително изработени критерии и правилник. Размерът на парите за спорт ще се запази и през 2021г., както и начинът им на разпределение. Предвидени са и немалко допълнителни средства за капиталови разходи в този сектор.