Минималната пенсия стана 300 лева, а максималната-1440 лева, информират от ТП на НОИ-Перник

Минималната пенсия стана 300 лева, а максималната-1440 лева, информират от ТП на НОИ-Перник

От 01.01.2021 г. минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 250,00 лв. става 300,00 лв., а максималната пенсия от 1200,00 лв. става 1440,00 лв. Това информираха от териториалното поделение на НОИ в Перник.

От  началото на 2021 г. лицата на които вече е отпусната пенсия и продължават да работят, вече няма да е нужно да подават заявление за преизчисляване на пенсията. Тя  ще бъде преизчислена служебно с осигурителния стаж след пенсионирането от 01.04.2021г. За пенсиониралите се    , които са подали до 31.12..2020 г. заявление за преизчисляване на пенсията с осигурителен стаж и доход след пенсиониране, пенсиите ще се преизчисляват от първо число на месеца следващ месеца на подаване на заявлението.

От 01.07.2021 г., съгласно чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/,  ще бъдат осъвременени с 5 % всички пенсии отпуснати до 31.12.2020 г.

От ТП на НОИ-Перник напомнят, че от 01.01.2021 г. за най-масовата трета категория труд, пенсионирането ще става при следните условия:

х/жени – възраст 61 г. и 8 м. и 36 години осигурителен стаж.

х/ мъже – възраст 64 г. и 4 м. и 39 години осигурителен стаж.

На всички пенсионери на територията на област Перник, за периода от 01.08.2020г. до 31.12.2020 г. включително,  към получаваните от тях пенсии са изплатени ежемесечни добавки в размер на 50.00 лв., съгласно Постановления на МС.

Общата сума на изплатените добавки за посочения период е в размер на 10 574 600 лв.  Добавката към днешна дата е решено да се получава и за месец 03.2021 г.

Към 01.02.2021 г. ТП на НОИ-Перник обслужва 42 093 пенсионери в областта.

Минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица се увеличава от 610,00 лв. на 650,00 лв., което води до увеличаване на вноската за закупуване на недостигащ осигурителен стаж от 120,78 лв. на 128,70 лв. на месец.

От 01.01.2021 г. минималния размер на паричното обезщетение за безработица се увеличава от 9,00 лв. на 12,00 лв. на ден. Правото, начина на изчисляване и срока на изплащане на обезщетението остават без промяна./чл.54а, чл.54б и чл.54в от КСО/

Обезщетението по чл.53, ал. 1 от КСО,  за отглеждане на малко дете до 2 г., запазва размера си от 380,00 лв. на месец.