Днес в Трън ще се проведе обществено обсъждане на проектобюджета за 2021 година

Днес в Трън ще се проведе обществено обсъждане на проектобюджета за 2021 година

За днес- 8 февруари, е насрочено обществено обсъждане на бюджета на община Трън за 2021 г. То ще се проведе от 10.30 ч в зала „Екомилк” на НЧ”Гюрга Пинджурова- 1895”, при стриктно спазване на противоепидемичните мерки и при 50% заетост на местата в залата. Носенето на маски е абсолютно задължително, напомнят от Общината. Желаещите да се запознаят в подробности с проекта на бюджет 2021-ва, могат да ги видят на интернет страницата на общината.

Според проекта на бюджета за 2021 г, Община Трън, държавната субсидия за тази година ще възлиза на 3 491 000 лева. Приходите за държавни дейности в общинската хазна за тази година се очаква да бъдат в размер на 4 179744 лв. Очакваните общо  приходи- държавни и местни, в общинския бюджет възлизат на 5 468 172 лева.

 От проекта на бюджета за тази година става ясно, че Община Трън има преходен остатък от 2020 г на стойност 9 501 лв.

В разходната част на бюджета са заложени  681 000 лева за заплати и издръжка на общинската администрация, чиято обща численост, утвърдена на първата за тази година сесия, е 60 човека. За заплати и издръжка на Общинския съвет са заложени 87 000 лева. За ликвидиране на последствията от стихийни бедствия са предвидени 369 060 лева. За издръжка на ДГ”Ален мак”, са предвидени 80 000 лева. За водоснабдяване и канализация са заложени 105 000 лева, а за озеленяване- 142 000 лева. За чистота са предвидени общо 727 000 лева. За дейности по благоустрояване и опазване на околната среда са заложени 593 000 лева.

Общо предвидените разходи по бюджета са на стойност 4 179 744 лева.