28 милиона лева е проектобюджетът на Радомир

28 милиона лева е проектобюджетът на Радомир

Проектобюджетът на Община Радомир за 2021 г. е в размер на 28 025 033 лв., стана ясно от проведеното в залата на Читалище “Напредък 1895” обществено обсъждане.

Приходите за държавни дейности са 12 283 905 лв., а местните приходи от общински характер са 15 741 128 лв. Разходите за държавни и местни дейности в проектобюджета са равни на приходите от държавен и общински характер. Планираните данъчни постъпления са в размер на 1 675 500 лв. Неданъчните приходи, в това число приходи от собственост, такси, глоби, лихви и др., са в общ размер на 3 661 524 лв.

Относно взаимоотношенията с централния бюджет следва да се отбележи, че 11 27 715 лв. е общата субсидия за делегираните държавни дейности. 1 555 900 лв. е размерът на общата изравнителна субсидия, в това число и трансфер за снегопочистване и зимно поддържане на общински пътища от 246 600 лв.

За образование са отделени 7 706 286 лв., за здравеопазване – 325 301 лв. За социални грижи са планирани 3 165 852 лв., а за почивно дело, култура и религиозни дейности – 1 457 943 лв. В сектора “Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и околна среда” фигурират разходи за осветление на улици и площади в размер на 260 000 лв., за водоснабдяване и канализация – 5 442 138 лв. За ремонт и поддръжка на уличната мрежа са отделени 400 000 лв. 1 719 876 лв. са средствата за чистота.

300 000 лв. са средствата за гробищен парк в кв. “Върба” и 100 000 хил. лв. за този в общинския център. За ремонт на четвъртокласните пътища са предвидени 981 612 лв. Предвидени са и 5 000 лв. за изграждане и поддръжка на туристически информационен център, за който общината ще кандидатства чрез мерки на МИГ “Радомир – Земен”. Мероприятията в културния календар на общината са обезпечени с 50 000 лв.

“Разчитаме много и на високоскоростния влак за София, който ще даде тласък на туризма в региона”, заяви кметът Пламен Алексиев. Бюджетни средства са предвидени и за ремонт на подлеза до общината в Радомир, изграждане на лятно кино и др. Дейността на спортните клубове в общината също ще бъде добре обезпечена, увериха местните власти.

Предложения във връзка с проектобюджета на Община Радомир могат да се приемат на електронен адрес: obshtinaradomir@abv.bg. Представените данни не са окончателни. Общинският съвет в Радомир ще разгледа проектобюджета на свое заседание на 23 февруари.