Бюрото по труда в Перник търси оператори, монтажници,  медици…

Бюрото по труда в Перник търси оператори, монтажници, медици…

През първата седмица от месец февруари,  предлаганите от Бюрото по труда в Перник свободни работни места намаляха с 10 и станаха  56. За съжаление, намаляха и  свободни места за безработни висшисти с 4 и станаха 5.

През изминалата седмица е актуална офертата за работа на 10 оператори на съоръжения в металургията за София, като предлаганата заплата е 1000 лева.

Освен това, през седмицата на трудовия пазар в Перник се търсеха: лекари спешна медицина, фелдшери, шивач,  кредитни консултанти, механошлосер, оператори за окачествяване на продукцията,  монтажници на улици, водопроводчици, монтажници на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации, обслужващи кулинарен щанд, офис мениджър, специалист компютърни мрежи, кредитен специалист в банка, общи работници,  помощник възпитател,  огняр,чистач-хигиенист, служител в производство, , техник-механик, охранител.  

   Ако направим анализ  на предлаганите от Бюрото по труда  свободни работни места през последната седмица от януари,  ще установим, че трудовият пазар в региона е твърде динамичен.  Сред най- търсените кадри в момента са: оператори на машини и съоръжения, кредитни консултанти,  оператори за окачествяване на продукция, монтажници, медици и други

На трудовия  пазар в региона през първата седмица на  февруари  преобладаваше търсенето на кадри за производството, а след това за обслужващите дейности.

 И през тази седмица се запазва тенденцията  хората със средно и по-ниско образование да имат по-големи шансове да си намерят работа. На тях Бюрото по труда предлага 51 свободни места и 5 за безработни висшисти.