„Топлофикация Перник“ има съществен принос за запазване на околната среда и чистия въздух в града

„Топлофикация Перник“ има съществен принос за запазване на околната среда и чистия въздух в града

„Съпричастни сме с мисията на местната власт в гр. Перник за намирането на решение на екологичните проблеми и искаме да бъдем част от това решение. Подобряването на качеството на въздуха е важно за всички нас. Ние работим в синхрон с политиките на местно, национално и европейско ниво за опазване на околната среда.“ Това заяви Ясен Кацаров, директор на „Топлофикация Перник”. Той уточни, че политиката на ръководството на топлофикационното предприятие е насочена към създаване на все по-чисто и екологично производство.Тя ще се реализира посредством  заместване на част от основното гориво на централата-въглищата, с природен газ и биомаса.

„Друг голям проект, по който сега работим, е поетапното преминаване през летните месеци на природен газ. Това е важна инвестиция, която ще позволи да произвеждаме още повече зелена енергия. Предстои ни изграждането на площадката, където ще бъдат разположени трите газови когенерации. Внедряването на мощностите в режим на работа ще доведе до повишаване на екологията и сигурността на доставките на предлаганата услуга“, поясни Кацаров. Той подчерта, че за ръководството на дружеството е важно да гарантира качество на предлаганите услуги.

Директорът на „Топлофикация Перник“ посочи, че  дружеството е инвестирало значителни средства в газоочистващи инсталации и електрофилтри, които не позволяват отделянето на наднормени емисии при работата на централата.

 „На площадката ни имаме и система за видеонаблюдение и контрол, която осигурява проследяване в реално време на вида на подаваното гориво от всички точки към котелния цех, както и на общото място за съхранение на горивото“, обясни Кацаров. Той припомни, че още миналата година е осигурен достъп на Община Перник до камерите на „Топлофикация Перник” и вече всеки може да следи какви горива се използват. „Това е изцяло в съответствие със Закона за чистотата на атмосферния въздух. Чрез осигуряването на достъп до системата, ние публично и открито показваме пред обществото дейността ни“, допълва още директорът на предприятието.

„Вярвам, че заедно с общинските органи, държавните институции, населението, неправителствения сектор и бизнеса,  на територията на общината ще намерим най-правилните и ефективни подходи за решаване на проблемите в областта на околната среда“, подчерта  Кацаров. Той допълни, че преминаването на природен газ през летните месеци допълнително ще подобри качеството на въздуха, посредством намаляване на нивата на фини прахови частици и серни оксиди. „Ако успеем да подобрим заедно качеството на въздуха, който всички дишаме, смятам, че ще намалеят в региона и случаите на сърдечно-съдови заболявания и заболяванията на белите дробове“, поясни Кацаров.

„Топлофикация  Перник” е продължила да работи и в периода на обявеното извънредно положение. В нито един момент не е преустановяван работният режим. „Това, което очакваха от нас абонатите ни,  при стриктно спазване на всички заповеди на Националния оперативния щаб, е качествено осигуряване на топла вода и парно. През тези трудни месеци, повече от всякога ние оправдахме тяхното доверие и доказахме, че им гарантираме спокойствие, топлина и уют в домовете“, подчерта Ясен Кацаров.