Районен съд – Перник поема част от делата на софийския

Районен съд – Перник поема част от делата на софийския

Част от съдебните дела на София ще минават през пернишкия съд. Това реши Висшия съдебен съвет, а решението бе взето със 7 гласа „за“ и 5 гласа „против“. Пернишкият съд е гласувал „за“ промяната.

Целта на прекрояването е да се облекчи работата на Софийския районен съд и на Софийския градски съд. Идеята е част от столичните дела да бъдат пренасочени в близки до други градове райони.

Според направен анализ, пренасочването на делата няма да затрудни административните съдилища.

Очаква се около 330 дела да бъдат  прехвърлени от Административен съд София-град към тези в Перник и София-област.

Според прогнозата, близо 2800 дела от СРС ще отидат в районните съдилища в Костинброд, Своге, Елин Пелин и Перник.

Това решение бе взето на 2-ри февруари, когато съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие решение за промяна на границите на съдебния район на Софийски районен съд, чрез разширяване на съдебните райони на първоинстанционните съдилища в Елин Пелин, Костинброд, Перник и Самоков. Целта е подобряване обслужването на гражданите в близките до град София населени места, улесняване на достъпа им до съдебните услуги и съкращаване срока за разглеждане на делата. Решението е съобразено с изискванията на чл. 6, т. 1 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи и практиката на Европейския съд за правата на човека, както и със стандартите на Европейската мрежа на съдебните съвети.

С промяната в съдебните райони на петте съдилища се изпълнява препоръката от Доклада на Европейската комисия до Европейския парламент и Съвета относно напредъка на България по  Механизма за сътрудничество и оценка (от януари 2017 г.) за реформа на съдебната карта и оптимизация на работата на съдилищата като условие за по-ефективна съдебна система.

Според решението на Съдийската колегия в границите на съдебния район на Районен съд – Перник преминават кметството на Мало Бучино – район Овча Купел, и кметствата на селата Владая и Мърчаево – район Витоша.

Образуваните към момента дела ще бъдат довършени по досегашния ред на разглеждане.

Съдийската колегия ще изпрати решението за съгласуване на министъра на правосъдието, след което ще бъде внесено за разглеждане в Пленума на ВСС.