Нова порция апетитни имоти – на търг

Нова порция апетитни имоти – на търг

Нова порция апетитни имоти пуска за продажба Община Перник, която  уведомява всички заинтересовани лица, че на 11 февруари, от 9,30 часа, в заседателната зала на Община Перник ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните обекти общинска собственост:

– Помещение – 54,00 кв. м., намиращо се в гр. Перник, ул. „Търговска“ № 33, за  търговска дейност.

– Част от помещение – 42,00 кв. м., намиращо се в гр. Перник, ул. „Търговска“ № 33, за търговска дейност.

– Част от помещение – 178,02 кв. м., намиращо се в гр. Перник, ул. „Благой Гебрев“ № 17, за търговска дейност.

– Част от помещение – 76,00 кв. м., намиращо се в гр. Перник, ул. „Благой Гебрев“ № 17, за търговска дейност.

– Помещение – 260,00 кв. м., намиращо се в гр. Перник, ул. „Кракра Пернишки“ № 1 А, за търговска дейност.

– Помещение – 123,00 кв. м., намиращо се в гр. Перник, ул. „Розова долина“  бл.3 ет.1, за  търговска дейност.

Тръжната документация, съдържаща информация за обектите, условията за оглед на същите, изискуемите документи за участие може да се заплати и  подаде до 17:00 ч. на 10.02.2021 г. в касата на ОП ”ОССТО” /отдел „Управление на човешките ресурси и деловодство” – партер, гише № 9/, за сумата от 50,00 лева и се получи на етаж 9, стая № 6.

Допълнителна информация на тел. 076/ 684-295