Махат принудително старите трошки от улици и градинки

Махат принудително старите трошки от улици и градинки

Вече започна ефективно принудителното премахване на автомобили, които бяха маркирани от Общинския инспекторат през 2020 година

Общо 145 автомобила бяха маркирани през изминалата година. 106 от тях бяха премахнати доброволно и в срок, а за 39 бяха издадени заповеди за принудително преместване.

След приключването на дейностите комисията, в която участват служители от Звено „Общински инспекторат“ и ОД МВР – Перник ще продължи работата по маркиране и премахване на излезлите от употреба МПС на територията на целия град.