ЧЕЗ дари техника на ТПГ”М. Кюри”-Перник за дооборудване на кабинета по електротехника

ЧЕЗ дари техника на ТПГ”М. Кюри”-Перник за дооборудване на кабинета по електротехника

 „Технологична професионална гимназия „Мария Кюри“–Перник дооборудва кабинета си по електротехника, според съвременните изисквания за качествен образователен процес, благодарение на  полученото от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД дарение”. Това информира директорът на гимназията инж. Цветелина Миланова. Тя поясни, че са закупени електрически апарати и уреди, необходими за техническо оборудване на специализиран кабинет с учебна цел.

 „ЧЕЗ Разпределение България“ АД  е партньор на училището в реализирането на дуалната система на обучение и проект „ДОМИНО“.

 „Ученици от ТПГ“Мария Кюри“ провеждат практическо обучение в реална работна среда в дружеството.  За времето на практиката им се заплаща, което ги мотивира да усъвършенстват знанията и уменията си. Учениците са сключили договори с дружеството. Имаме уверение от страна на ръководството на ЧЕЗ, че след завършване на образованието си, на тези ученици ще им бъде предложена работа в ЧЕЗ”, поясни инж. Миланова. Тя допълни, че възпитаници на гимназията са взели участие във виртуална среща с представители на „ЧЕЗ Разпределение България“ на тема: „Умни системи за дистанционно отчитане“. Тя се е провела през ноември 2020 г., във връзка с Европейската седмица на професионалните умения в България.