Няма корупционни прояви в ТП на НОИ-Перник, а перничани са доволни от професионализма на служителите

Няма корупционни прояви в ТП на НОИ-Перник, а перничани са доволни от професионализма на служителите

 „Няма прояви на корупционни практики сред служителите на ТП на НОИ-Перник, а клиентите на поделението са удовлетворени от компетентността на служителите и качеството на предоставяните услуги. Това показват резултатите от проучване на нагласата на гражданите, което е проведено в периода 28.09 -16.10. 2020 година “. Това информира директорът на ТП на НОИ – Перник Иво Пушев.

„10 милиона 574 600 лв. е сумата, изплатена под формата на ежемесечни добавки от 50 лв. към пенсиите на хората от третата възраст в областта. Добавките се изплащат от 1.08.2020 г. с Постановление на Министерски съвет. 15 милиона 882 615 лв. са отпуснати за постъпили 42 622 заявления за помощи и обезщетения за временна нетрудоспособност, включително при раждане и отглеждане на дете.  4 431 са заявленията за парични обезщетения за безработица, а изплатената сума е в размер на 9 милиона 580 774 лв. 

„От 1 януари тази година минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 250,00 лв. става 300,00 лв., а  максималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 1200,00 лв. става 1440,00 лв.“ , уточни Иво Пушев. Той посочи още, че от 1 юли 2021 г. съгласно чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване ще бъдат осъвременени с 5 % всички пенсиите отпуснати до 31.12.2020 г. 

Териториалното поделение на НОИ – Перник обслужва 42 093 пенсионери. Във връзка с решение на Народното събрание, на 5 858 от тях са преизчислени служебно личните пенсии.

През 2020 г. служителите на поделението са издали 883 удостоверения за профилактика и рехабилитация, 24 за трудови злополуки, 12 ревизионни акта, 414 констативни протоколи, 5 акта за установяване на административни нарушения и др., сочи годишният отчет на звеното.