Модерните технологии позволяват отстраняване на авариите по топлопреносната мрежа в кратки срокове

Модерните технологии позволяват отстраняване на авариите по топлопреносната мрежа в кратки срокове

  Ежегодно всички топлофикации осъществяват годишната си ремонтна програма през летните месеци, когато парното е спряно. Извършването на рехабилитация и подмяна на компрометирани участъци по топлопреносната мрежа е изключително важно, защото тръбите в много градове са на няколко десетки години. Несъмнено освен времето върху тях се отразяват и климатичните фактори, както и наличието на подпочвени води.

„Със сигурност за никого не е приятно, но българите вече знаят, че летните ремонти са единствения начин да се намалят авариите по мрежата през отоплителния сезон“, коментира инж. Кремен Георгиев от Асоциация на топлофикационните дружества в България. Той поясни, че технологиите днес са много по-напреднали и авариите се отстраняват за часове, докато в миналото ремонтните дейности са продължавали с дни, а понякога и със седмици. Освен това специалистите, работещи в дежурните екипи, имат много повече опит и знания, които прилагат при отстраняването на аварии.

„Преди 20 години заради малка авария на една единствена тръба, се е налагало да се спре топлоподаването на целия град. Днес една авария се ограничава в рамките на една или няколко абонатни станции и много от тях се отстраняват без дори абонатите да усетят намаляване на температурата в дома си“подчерта инж. Георгиев.

По думите на председателя на Асоциацията на топлофикационните дружества, трябва да сме благодарни, че технологиите са толкова напреднали и авариите по топлофикационните трасета в повечето случаи се отстраняват за часове и неудобството от тях за абонатите не продължава дълго.