И в Радомир обществено обсъждане на бюджет 2021

И в Радомир обществено обсъждане на бюджет 2021

Обществено обсъждане на Бюджет 2021 ще се проведе утре,1 4 февруари, в Радомир. Мястото на събитието ще бъде залата на Читалище “Напредък 1895”, а началният час е 17:30. Обсъждането ще протече съгласно приетите в страната противоепидемични мерки, а с местата в залата ще се процедира според предписанията на РЗИ.

Всички граждани, представители на местния бизнес или неправителствени организации, които искат да разберат повече за финансовата рамка на бюджета на Община Радомир за тази година, ще имат свободен достъп до мястото на събитието. По време на публичното обсъждане заинтересованите граждани ще имат възможност да получат детайлна информация за разработването на бюджета и да участват в разискванията по конкретните му параметри.

Мнения, препоръки и становища по темата на обсъждането могат да се изпращат на електронната поща на общината: obshtinaradomir@abv.bg,  както и в писмен вид  в деловодството на общината, не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.

За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще се приложи като неразделна част от проекта на общинския бюджет при внасянето му за разглеждане от Общински съвет – Радомир.