Възникнала авария на топлопреносната мрежа в квартал „Изток” в Перник, наложи разкопаване на тротоарни  настилки!

Възникнала авария на топлопреносната мрежа в квартал „Изток” в Перник, наложи разкопаване на тротоарни настилки!

Поради възникване на авария на топлопровод, захранващ кв. „Изток”, вследствие на която количеството на добавъчна вода се повиши над допустимите норми, се налага разкопаването на тротоарните настилки между вх. А и вх.Б на  блок №76 на ул. „Рашо Димитров”, по сервитута на топлопровода. Аварийните работи започнаха в 9.00ч. на 03.02.2021 г. В процеса на  работа може да бъде ангажирана следната техника: мобилен кран РК10 63АН, Форд РК 08 73 ВК, Дачия РК 71 67 ВМ, Зил РК 69 61 ВВ, агрегати- РК 02 127 и РК 00 21 28, багер РК 01 362, Опел „Зефира” РК 03 83 ВС и Ивеко РК 49 91 ВН, Фолксваген РК 00 78 АХ, Скания РК 05 95 ВТ, както и друга техника и механизация от други фирми.

Поради разположението на тръбопровода и спецификата на извършваните дейности е необходимо използването на  едрогабаритна техника. Това налага стесняване или затваряне на посочения участък за движение на МПС, за което ще бъде извършена съответната сигнализация.

Срокът за извършването на възстановителните работи  до ниво терен е 14 дни. Отговорник за срочното  и качествено  засипване, трамбоване и възстановяване на прокопаните участъци, както и поддържането им до полагането на пътната настилка е инж. Георги Янев .