23 пожара от началото на този отоплителен сезон в региона

23 пожара от началото на този отоплителен сезон в региона

23 пожара са гасени от огнеборците в регион от началото на отоплителния сезон до момента. Основните причини са неправилна експлоатация на отоплителни и нагревателни уреди и строителна неизправност – необезопасен комин. Възникналите пожари са основно в жилищни сгради. Няма загинали хора, но са нанесени множество материални щети.

От анализа на възникналите пожари през последните години Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Перник прави извод, че най-уязвимите групи от населението са възрастните хора, особено над 70 години, трудноподвижни и самотноживеещи, както и малките деца.

Във връзка с превенцията на пожари свързани с отоплителния сезон, са проведени 81 бр. беседи и публикации. За намаляване броя на пожарите, причинени от неправилното използване на отоплителни, нагревателни уреди и ел. инсталации на областната и общинските администрации е предоставена разработена от ГДПБЗН-МВР брошура „Пожаробезопасна кухня, отопление и ел. инсталация“ за публикуване в техните сайтове. Създадена е организация за разпространение на разработената брошура до всички учебни заведения на територията на областта, чрез РУО-Перник. При осъществяване на контрол, огнеборците използват възможността за провеждане на информационно-разяснителна дейност в проверяваните обекти.

За предотвратяване на риска от възникване на пожари, запазване живота на хората и имуществото им, специалистите препоръчват:

•Не претоварвайте електрическата инсталация и използвайте само стандартни електрически предпазители !

•Не оставяйте без надзор отоплителни и нагревателни уреди, освен ако не са с автоматичен режим на работа !

•Проверете комините за пукнатини и паднала мазилка, своевременно ги възстановете и почистете от сажди !

•Не разпалвайте печки на твърдо гориво с бензин, нафта и други запалими течности !

•Монтирайте си датчик за ранно известяване на пожар !

•Осигурете си пожарогасител за първоначално гасене на пожар !

•Посещавайте периодично през отоплителния сезон възрастните роднини, близки или съседи, които са трудноподвижни и самотноживеещи, като „хвърляте по един поглед“  и на отоплителните уреди, с които хората се топлят и им обърнете внимание на елементарните правила за пожарна безопасност !

При пожар незабавно се обадете на телефон 112, съветват от пожарната.