Опасност от свличане на камъни има в района на местността „Секирица” в трънско!

Опасност от свличане на камъни има в района на местността „Секирица” в трънско!

 Обилните валежи от сняг и дъжд в последните седмици, както и интензивното снеготопене, в резултат на повишените температури,  активизираха много срутищни процеси. С прогнозата за повишаването на температурите, съпътствани с големите амплитуди, характерни за трънския район, нараства опасността от активизирането на геодинамични процеси, най-вече в дефилетата и в планинските райони. Репортерска проверка на Днес и утре показва, че в района на местността „Секирица”, в трънско, която се намира в дефиле, отново се наблюдават падащи камъни по завоите. Въпреки че в последните няколко години многократно сме сигнализирали Областно пътно управление Перник за падащи камъни по републиканския път Перник ГКПП ”Стрезимировци”, до момента не са предприети никакви мерки. Повече от очевидно е, че в района на това дефиле е наложително надвесените над пътя скални участъци да бъдат обезопасени, но до момента това не е направено.

Възниква резонно въпросът- трябва ли да се стигне до срутване и до пътни инциденти, за да се вземат мерки в този район.Наложително е служители на Областно пътно управление и на поддържащите фирми да обходят това потенциално опасно от свличане на камъни  трасе, за да се предприемат мерки за обезопасяването му.