Бюрото по труда в Перник търси оператори, монтажници,  медици

Бюрото по труда в Перник търси оператори, монтажници, медици

През последната седмица от месец януари предлаганите от Бюрото по труда в Перник свободни работни места се увеличиха, макар и с малко и достигнаха 66.  Добрата новина е, че и свободни места за безработни висшисти се запазват- 9.

През изминалата седмица на трудовата борса се появи оферта за работа на 10 оператори на съоръжения в металургията за София, като предлаганата заплата е 1000 лева.

Освен това, през седмицата на трудовия пазар в Перник се търсеха:  продавач-консултанти,  лекари спешна медицина, фелдшери, крояч, работници в кухня, логопед, рехабилитатор,  медицински сестри, кредитни консултанти, механошлосер, оператори за окачествяване на продукцията,  монтажници на улици, водопроводчици, монтажници на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации, обслужващи кулинарен щанд, офис мениджър, специалист компютърни мрежи, кредитен специалист в банка, общи работници, електротехници, машинни оператори за поцинковане на метал,, огняр.  

   Ако направим анализ  на предлаганите от Бюрото по труда  свободни работни места през последната седмица от януари,  ще установим, че, въпреки зимния сезон, те се увеличават постепенно.  Сред най- търсените кадри в момента са: оператори на машини и съоръжения, кредитни консултанти,  оператори за окачествяване на продукция, монтажници, медици и други

На трудовия  пазар в региона през втората седмица на настоящата година преобладаваше търсенето на кадри за производството, а след това за обслужващите дейности.

 И през тази седмица се запазва тенденцията  хората със средно и по-ниско образование да имат по-големи шансове да си намерят работа. На тях Бюрото по труда предлага 57 свободни места и 9 за безработни висшисти.