Утвърдиха новите управители на общински търговски дружества

Утвърдиха новите управители на общински търговски дружества

Две важни точки отпаднаха от дневния ред на днешното заседание на пернишкия минипарламент, по предложение на съветниците от ГЕРБ. За следваща сесия бе отложено решението на проблема с помещението, което ползват за репетиции от фолклорен ансамбъл „Граово“. Със своя докладна кметът Владимиров предложи част от помещение, намиращо се в пернишко школо, да бъде предоставено на танцьорите от ансамбъл „Граово“ безвъзмездно, за срок от три години. Казусът обаче остава да бъде разглеждан на следващо заседание на местния законодателен орган.

Пак по предложение на Денислав Захариев от групата на ГЕРБ, отпадна и точката, свързана с правилника за дейността на пенсионерските клубове и инвалидите в общината. Причината – нуждата от допълнителни разговори в постоянните комисии на ОбС с още представители на клубовете и прецизирането на правилника.

Днес съветниците гласуваха и новите управители на общински търговски дружества след проведените конкурси. Управител на „Жилфонд“ ЕООД ще е Станислава Стоянова – Тодорова. Ръководството на „Градски транспорт – Перник“ поема Калоян Михайлов. Милена Миланова –  Добринова ще е новият шеф на „Дезифекция“ ЕООД, а Чавдар Гебов спечели конкурса за управител на „Детско и ученическо хранене“. Цеца Велинова поу3ма управлението на „Общински гори – Перник“.

На днешното си заседание пернишките минипарламентаристи приеха и отчета на председателя на ОбС Димитър Колев за свършената работа през второто полугодие на 2020 година и приеха програмата за своята дейност през първите шест месеца на 2021 година.

Прието бе и предложението за създаване на нова социална услуга в общината – „Асистентска подкрепа“. Гласувана бе докладната на кмета Владимиров за кандидатстване с проект „Предоставяне на услугата „наблюдавано жилище в Перник“.

Съветниците гласуваха и докладни, касаещи благоустройствени решения и предложения на общинската администрация за разпореждане с общински имоти.