Нова социална услуга предлага на перничани общината

Нова социална услуга предлага на перничани общината

Община Перник е подготвила проектно предложение за създаване на услугата „Наблюдавано жилище“, съобщиха от общинската администрация.

Тя е предназначена за младежи от 18 до 21 години. Бъдещото „Наблюдавано жилище“ ще се помещава в общинска сграда на ул. „Младен Стоянов“. Инициативата цели чрез създаване на нови форми на резидентни услуги да се подкрепят младежи, на които им предстои да водят самостоятелен начин на живот.

Това са пълнолетни мъже и жени в трудоспособна възраст, с възможност да бъдат изведени от специализирани институции, както и лица в риск, които нямат семейства,или не получават семейна подкрепа. Те ще водят независим начин на живот, подпомагани от професионалисти.

Предложението ще се реализира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Проектът предвижда разкриване и предоставяне на социалната услуга „Наблюдавано жилище“ във вече изградена инфраструктура.

Капацитетът на бъдещото жилище е шест лица. С осъществяването на проекта община Перник ще може да поддържа услугата до края на 2023 г. След този период тя ще бъде гарантирана с ангажимента на общината да предоставя качествена грижа на нуждаещите се като държавно делегирана дейност.

Предложението ще бъде разгледано на заседание на Общинския съвет утре.