Частен съдебен изпълнител обяви на публичен търг имот в Радомир

Частен съдебен изпълнител обяви на публичен търг имот в Радомир

Частен съдебен изпълнител, с район на действие Окръжен съд Перник, стартира от 11.02.2021 г. до11.03.2021 г публична продажба на недвижим имот, собственост на фирма „Строител” ЕООД, който е възбранен в полза на Община Радомир. Става въпрос за апартамент, който се намира в град Радомир, жилищен комплекс ”Гърляница” №1, блок №17, етаж 4, апартамент 1, с площ от 65.49 кв.м., собственост на длъжника.

Пазарната стойност на имота възлиза на 15 800 лв., като при първата публична продажба цената е 80% от стойността му. Това означава, че началната цена, от която ще стартира продажбата е 12 640 лева. Длъжниците, на които се продава имота, към деня на извършване на публичната продажба са регистрирани по ДДС, което означава, че наддавачите дължат ДДС.

Желаещите да участват в публичния търг, могат да дойдат в канцеларията на държавен съдебен изпълнител при Районен съд- Радомир всеки работен ден и час, за да се запознаят с документите, а също и в канцеларията на частен съдебен изпълнител Елена Добренова, която е обявила публичната продажба.

Огледите на имота ще се правят всеки четвъртък от старта на публичната продажба, до завършването й, от 10.30 ч. до 11.30 ч.

Наддавателните предложения за търга се подават в канцеларията на Районен съд Радомир.. Депозитът от 10% върху оценката на продавания недвижим имот, за участие в търга се внася предварително по сметка на частния съдебен изпълнител.

Търгът на имота е насрочен за 12.03.2021 г. в 9.00ч в Радомирския районен съд.