6 акта на трима нарушители в горите съставиха служители на „ДГС Петрич”

6 акта на трима нарушители в горите съставиха служители на „ДГС Петрич”

 Шест акта на три лица, незаконно транспортиращи с каруци тополови дърва за огрев без контролна горска марка и превозен билет, съставиха само за ден служители на „Държавно горско стопанство Петрич”. Нарушението е установено във вторник – 19 януари, при съвместна акция с представители на РУ Петрич. След подаден сигнал за придвижващи се каруци от с. Митиново към защитената местност Рупите са предприети съответните действия. Тримата нарушители от ромски произход са задържани от органите на реда.

 Горските служители са задържали трите каруци с нелегалните дърва и три бензиномоторни триона.

През изминалата 2020 г. общо 579 акта за установени административни нарушения са съставили горските и ловни стражари в териториалните поделения на Югозападното държавно предприятие. Основната част от нарушенията – 568, са по Закона за горите и 11 – по Закона за лова и опазване на дивеча.

Общото количество дървесина, задържана в базите за съхранение м.г., е 667 кубически метра, от които 162 куб. м. обла строителна дървесина и 505 куб. м. дърва за огрев. От нарушителите са иззети също 27 моторни превозни средства, 59 каруци и 20 бензиномоторни триона.