Бюрото по труда в Перник търси оператори на машини и съоръжения, медици

Бюрото по труда в Перник търси оператори на машини и съоръжения, медици

След като през първата седмица от новата година предлаганите от Бюрото по труда свободни работни места  намаляха, то през втората седмица от 2021 г те се увеличиха с 24 и станаха 57. Добрата новина е, че и свободни места за безработни висшисти се увеличиха макар и с 2 и станаха 9.

През изминалата седмица на трудовата борса се появи оферта за работа на 10 оператори на машини и съоръжения за Перник, като предлаганата заплата е 1000 лева.

Освен това, през седмицата на трудовия пазар в Перник се търсеха: минен инженер, маневрист, електрозаварчици,  комплектовачи, стрелочник, ръководител-движение, машинист на локомотив,  продавач-консултанти,  пекари, лекари спешна медицина, фелдшери, шлосери, стругари, крояч, работници в кухня, логопед, рехабилитатор, детегледачка, медицински сестри, кредитни консултанти, механошлосер, оператори за окачествяване на продукцията, шофьор на специален тежкотоварен автомобил.   

   Ако направим анализ  на предлаганите от Бюрото по труда в Перник свободни работни места през последните една-два седмици, ще установим, че те намаляха чувствително. През изминалата седмица за пръв път те се увеличиха.  Сред най- търсените кадри в момента са: оператори на машини и съоръжения, кредитни консултанти, комплектовачи, оператори за окачествяване на продукция, медици.

На трудовия  пазар в региона през втората седмица на настоящата година преобладаваше търсенето на кадри за производството, а след това за обслужващите дейности.

 И през тази седмица се запазва тенденцията  хората със средно и по-ниско образование да имат по-големи шансове да си намерят работа. На тях Бюрото по труда предлага 48 свободни места и 9 за безработни висшисти.