Намалели са заразените с коронавирус в региона, установи РЗИ-Перник

Намалели са заразените с коронавирус в региона, установи РЗИ-Перник

 Заболелите от остри респираторни заболявания и грип през изминалата седмица са се увеличили, установи Регионалната здравна инспекция в Перник. Регистрираните болни през седмицата са 59, при 39 за предходната.  Заболеваемостта през този период е  81.66 %oo (при средна за страната 47.30 %oo .

Намалели са заболелите от заразни заболявания. През седмицата са констатирани общо 121 заболели, при 135 за предходната.

С 14 по-малко са регистрираните болни от COVID-1 Констатираните заразени през седмицата са  121, при 135 за предходната. Заразени са регистрирани във всички общини на област Перник. За всички случаи са извършени епидемиологични проучвания, обработени са огнищата и са взети противоепидемични мерки спрямо контактните лица.

Направени 12 бързи антигенни теста за COVID – 19 и 8 бързи теста за антитела IgM/IgG.

 През седмицата инспекторите на РЗИ – Перник са извършили 21 проверки. От тях 10 са свързани със забраната за тютюнопушене в заведенията за обществено хранене и 3 проверки са по изпълнение на предписания 3.

В резултат на упражнения контрол, през седмицата здравните инспектори са издали 255 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Съставен е 1 акт на нарушение.

И през изминалата седмица РЗИ продължи да извършва мониторинг на питейните водоизточници в областта.- Взети са 42 проби, за да се установи дали подаваната вода за питейно-битови цели отговаря на Наредба №9.