РЗИ- Перник препоръчва водата, подавана от язовир „Студена” ,  да не се използва за пиене!

РЗИ- Перник препоръчва водата, подавана от язовир „Студена” , да не се използва за пиене!

Регионалната здравна инспекция в Перник е взела на 11.01.2021 г.  проби вода от водопроводната мрежа на град Перник. При извършения анализ са установени несъответствия по показателите  цвят и мътност на изход пречиствателна станция. Това се дължи на обилните валежи през последните дни. Това е наложило да бъде извършен контролен мониторинг на качеството на питейната вода. Това информираха от РЗИ.

От там уверяват, че за резултатите веднага е уведомено ръководството на „В и К” Перник и е връчено предписание да се предприемат мерки за възстановяване на качеството на водата и информиране на населението, че водата е с неприемливи показатели по цвят и мътност и не е годна за пиене.

В тази връзка, РЗИ – Перник  информира, че водата във водопроводната мрежа на град Перник и населените места захранвани от язовир „Студена“ може да бъде с отклонения по показателите цвят и мътност и препоръчва същата да не се използва за питейни цели.  РЗИ – Перник ще извършва учестен мониторинг на качеството на питейната вода и след неговото възстановяване населението ще бъде информирано своевременно.