Придошлите води на река Конска застрашиха да отнесат трафопоста, захранващ село Ярджиловци

Придошлите води на река Конска застрашиха да отнесат трафопоста, захранващ село Ярджиловци

Придошлите води на рака Конска, наложиха да се вземат спешни мерки за укрепването на трафопоста, в близост до река „Конска“, който захранва село Ярджиловци, в община Перник.

Доброволците от ДФ „Протожер“ при Община Перник изграждат дига по река Конска, която да предпазва пътя за с. Ярджиловци. Паралелно с това автоматизирана техника работи по изграждането на диги по река Конска, както и по река Мещичка в мах. „Кръстина“ в селото.