По-малко площи с есенни култури са засети в региона през 2020 година

По-малко площи с есенни култури са засети в региона през 2020 година

Десетина дни преди края на годината приключи в региона есенната кампания. По информация на Областна дирекция „Земеделие”-Перник, в областта са засети общо 14 587.8 дка с пшеница, което е с над 700 дка по-малко в сравнение с предходната година.

Традиционно най-много жито сеят стопаните от община Радомир. През 2020 г те са засели 6 500 дка, което е с над 1 300 дка по-малко в сравнение с предходната година. След тях се нареждат земеделските производители от Брезник- 4 130 дка, което е с близо 600 дка повече от миналата година. Земеделците от Перник са засели миналата година 2 285 дка, което е с над 100 дка повече от предходната. В Ковачевци са засети 550 дка, което е колкото предходната година. В Земен са засети 260 дка, което е с 30 дка по-малко от предходната година.

През 2020 г в региона са засети и по-малко площи с есенен ечемик-885 дка, което е с 91дка по-малко от предходната. Най-много площи с тази култура са засели стопаните от община Радомир-650 дка, което е с 90 дка по-малко от предходната година. След тях се нарежда община Брезник, където са засети 155 дка, което е само с 5 дка повече от предходната година. В Перник са засети 50 дка, колкото и през предходната година. В Ковачевци и Земен са засети съответно- 20 и 10 дка, колкото през предходната година.

Необясним е факта, че докато преди три- четири години площите засети с рапица достигнаха 10 000 дка, то през 2020 г те са едва 402 дка, което е с близо 100 дка по-малко отколкото през предходната година. Най-много площи с тази култура са засели стопаните от Трън-342 дка, което е само с 8 дка по-малко от предходната година. В община Радомир са засети само 60 дка, което е с 90 дка по-малко от предходната година.

Още по-малък е интересът на земеделските производители от региона към тритикалето. Засетите миналата година площи с тази култура са 38 дка, което е с над 21 дка по-малко от предходната година. Най-много площи с тритикале са засели стопаните от Ковачевци- 20 дка, което е с 12 дка по-малко от предходната година. В Брезник са засели 18 дка, което е само с 3 дка повече от предходната година. В Радомир през 2020 г не е засят нито един декар с тритикале.

През 2020 г само стопаните от Радомир засяха едва15 дка с ръж.

Според агроспециалистите, есенната сеитба е извършена в благоприятните агротехнически срокове. Ако климатичните условия през пролетта са благоприятни, могат да се надяват на добра реколта.