Над 13 пъти по-голям е притокът на вода в язовир „Студена” днес от разхода, започва изпускане на вода!

Над 13 пъти по-голям е притокът на вода в язовир „Студена” днес от разхода, започва изпускане на вода!

В резултат на падналите в последните дни валежи, обемът на язовир „Студена” се увеличи и днес януари достигна 23 198 600 куб.м.,  при капацитет 25 519 100 куб.м. Това информираха от „В и К”-Перник. От там поясниха, че притокът във водоема днес, е  7594 л/секунда, а разходът е 557 л/сек. Това означава, че притокът е  над 13 пъти по-голям от разхода на вода.

От  „В и К” увериха, че специалисти на дружеството извършват ежедневни замервания и наблюдения на водния поток и язовирната стена, съгласно влязлата в сила на 31.01.2020 г  Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях.

 „Непрекъснато наблюдаваме обема на язовира. Заради падналите дъждове и синоптичната прогноза за сняг, започнахме от неделя да изпускаме по 2-3 куб.м. вода от язовир „Студена”. Това се налага с оглед да освободим  свободен обем във водоема, така че при по-обилни снеговалежи, да не се допусне залпово изпускане на вода, което ще създаде опасност от наводнения. Освен това, по наши наблюдения, в момента реките в радомирско са увеличили сериозно нивото си, река Струма също.  Ако така продължи да вали, реките няма да могат да поемат безпроблемно по-големи количества вода от язовир „Студена”. Днес от сутринта съм на язовира, заедно със специалисти от дружеството. По обяд  дойде и министърът на екологията Емил Димитров, за да види лично състоянието на язовира и да преценим до кога да продължи изпускането на вода от него”, поясни управителят на „В и К” Перник инж. Борислав Иванов. Той поясни, че поради големия приток на вода в язовир „Студена”,  се е увеличила мътността на входа на Пречиствателната станция за питейни води Перник. Включени са допълнителни съоръжения за пречистване на водата, които ще намалят повишената мътност на изхода от Пречиствателната станция