Асоциация на топлофикационните дружества е категорична, че потребителите се нуждаят от повече информация за работата  на  топлофикациите

Асоциация на топлофикационните дружества е категорична, че потребителите се нуждаят от повече информация за работата на топлофикациите

Асоациацията на топлофикационните дружества в България се ангажира да помогне за по-лесното организиране и провеждане на информационна кампания от страна на топлофикациите в страната.

Малко преди коледните празници Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ изпрати писмо до всички топлофикации в страната, с което ги прикани да предоставят публично повече информация във връзка с произведената топлинна енергия всеки месец, както и по повод възникнали аварийни ситуации.

Според КЕВР топлофикациите трябва да предприемат допълнителни мерки за информиране и улесняване на клиентите на топлофикационните дружества във връзка с възникнали проблеми в условията на пандемия.

„Изцяло подкрепям КЕВР. Считам, че препоръката от страна на регулатора към топлофикациите в страната е напълно резонна. Добре е да се предоставя повече информация на крайните потребители, но искам да уточня, че е важно да се отделят единствено данните, които са разбираеми за широката общественост. Ние от Асоациацията на топлофикационните дружества в страната се ангажираме да спомогнем за по-лесното извършване на информационна кампания от страна на топлофикациите, които са наши членове“,  заяви инж. Кремен Георгиев, председател на Асоциация на топлофикационните дружества в България.

Инж.Георгиев посочи, че трудната 2020 година е доказала, че сме силни единствено, когато работим заедно и именно по този модел смята лично да говори с ръководствата на всички топлофикации, които членуват в Асоциацията на топлофикационните дружества в България, за да е възможно процесът по информиране на потребителите да се унифицира.

„Изготвянето на кратък анализ за производството и потреблението всеки месец, няма да отнеме много време и  ще предостави важна и полезна информация на потребителите на топлинни услуги. Особено потребна ще бъде тя за клиентите, които все още са на прогнозен отчет. Анализът ще им позволи по-лесно да контролират потреблението си, а и да планират по-ефективно разходите си“, допълни още инж. Георгиев.