Около 30% от абонатите на „Топлофикация Перник” за ноември имат сметки до 50, а 30% имат сметки до 100 лева

Около 30% от абонатите на „Топлофикация Перник” за ноември имат сметки до 50, а 30% имат сметки до 100 лева

В изпълнение на препоръка на КЕВР, ръководството на „Топлофикация Перник” направи анализ на издадените фактури за месец ноември 2020 година. От дружеството увериха, че това ще стане редовен ангажимент към абонатите.

 „През ноември 2020 г.  „Топлофикация Перник” е произвела с 20% повече топлинна енергия в сравнение със същия месец през 2019 година. Основният фактор, определящ завишеното потребление, са по-ниските средномесечни температури и по-неблагоприятните климатични условия“, поясни  директорът на топлохикационното дружество Ясен Кацаров.

 По данни на БАН, средномесечната температура за месец ноември 2020-та година в  Перник е  била 4,4 градуса, докато през същия месец на предходната година е била 9,4 градуса.

 „Около 30% от абонатите на дружеството са получили фактури до 50 лева, 30% са получили сметки до 100 лева“, уточни Ясен Кацаров. Според него, основните фактори, които оказват влияние върху количеството топлинна енергия и фактурираните суми за месец ноември 2020 г. са по-ниската средномесечна температура и повишената цена на топлинната енергия спрямо ноември 2019 година.

 „Клиентите, които са избрали да заплащат консумираната топлинна енергия на равни месечни вноски, няма да усетят никакво утежнение на семейния бюджет през зимните месеци, защото заплащат само стойността на договорената равна месечна вноска. Това е плюс, защото в най-студените месеци, които се явяват преди и след празници, те не усещат допълнително натоварване на семейния бюджет. В момента договори за „Равни вноски“ са подписали 31% от абонатите на „Топлофикация Перник“, подчерта Ясен Кацаров.

 На абонатите избрали прогнозно разпределение, след края на отоплителния сезон ще се извърши реален отчет на уредите за дялово разпределение. Всеки абонат ще получи изравнителна сметка. Директорът на „Топлофикация Перник” увери, че при по-ниско потребление на топлинна енергия, спрямо заплатеното във фактурите за отоплителен сезон  2020-2021-ва година, на абонатите ще бъдат връщани средства.