Страници от историята на Перник. 70-те години – втората младост на града

Страници от историята на Перник. 70-те години – втората младост на града

Дворец на културата, гр. Перник. Транспарантът над входа гласи: „Съдбата на шестата петилетка е в наши ръце“.

Снимката е от неиздаденият албум за Перник, със съставители Ц. Манова и С. Мильов, съобщават от Регионалния исторически музей.

Развитието на България през епохата на социализма се осъществява по петилетки, въз основа на директиви от партийни конгреси.

VI петилетка: 1971 – 1975 г., налага внедряване на постиженията на научно-техническия прогрес и ускорена индустриализация.

Емил Иглев става кмет, а по-късно сам той нарича 70-те „втората младост на Перник“.

През август 1971 започва да се строи транзитната магистрала от Драгичево до Бела вода. Тези 16 километра, по думите на Иглев, струват 60 милиона лева.

Интензивно се развива Завод „Пектин“ и е награден като „Колектив – първенец на Шестата петилетка“. Вкарват се нови производства в Металургичния комбинат „Ленин“, строи се Съдебната палата. По това време се издига и паметникът на Кракра Пернишки по проект на скулптура Ангел Жиров.

Интересен факт е, че се планира строеж на административно-търговски комплекс между сградите на ГУМ, ДСК и Двореца на културата. Поради ограничеността на терена проектът се развива във височина, но липсват капиталовложения и остава само на хартия.