Минималната заплата вече е 650 лева

Минималната заплата вече е 650 лева

От 1 януари 2021 г минималната заплата стана 650 лева – с 40  повече в сравнение с изминалата 2020-а година.

С 10 на сто се увеличават бюджетните заплати. За цялата 2021-а  са планирани средства за осигуряване на увеличението с 30% от 1 август 2020-а на заплатите в администрациите, които са натоварени с дейности по овладяване на пандемията и последствията от Covid-19. Промени има и в месечните детски надбавки. Семействата с доход до 410 лева на човек ще получават по 40 лева месечна помощ за отглеждане на едно дете, а за две – 90 лева.

Месечната помощ за най-нискодоходните семейства с три деца е в размер на 135 лева, за четири деца 145 лева като за всяко следващо дете помощта за семейството расте с 20 лева. Ако пък доходът на член от семейството е в диапазон от 410 до 510 лева, то тогава помощта е 80 процента  от сумата на месечните надбавки за децата на социално слабите семейства.

Месечната помощ за отглеждане на близнаци е 75 лева.

Месечната помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане, според вид и степен на увреждането, или степен на трайно намалена работоспособност, е между 930 и 350 лева.

Еднократната помощ за ученици, записани в първи и осми клас е 300 лева.

Предвижда се и 17 процента ръст на учителските заплати, и 15 на сто на възнагражденията в МВР, информира БНР.

От 1.01.2021 г минималната пенсия  става 300 лв. На пенсионерите с пенсия от триста лева и една стотинка, до 369 лева включително, ще се отпусне еднократна годишна финансова подкрепа за храни в размер на 120 лева.