Фермерите  получиха над 170 000 лева за реализация на българско говеждо месо

Фермерите получиха над 170 000 лева за реализация на българско говеждо месо

  ДФ „Земеделие“ изплати 170 100 лв. на 62 стопани по схемата de minimis за покриване на разходите за клане, транспорт и административни документи в сектор „Говеждо месо“.

  Финансовата подкрепа има за цел да подпомогне родните производители да реализират отгледаните от тях говеда.

 Помощта се предоставя за животните, заклани и реализирани в периода 1 август – 18 ноември 2020 г. Размерът на подпомагането е до 150 лв. на заклано говедо.

 Средствата на останалите бенефициенти, които са кандидатствали по помощта, ще бъдат изплатени след приключване на всички административни проверки.