Над 14 500 декара с пшеница са засети до сега в пернишко

Над 14 500 декара с пшеница са засети до сега в пернишко

Земеделските производители от област Перник ускориха темповете на сеитбата на есенните култури. Това информираха от Областна дирекция „Земеделие” в Перник.

До момента в региона са засети общо 14 587.8 дка. Най-много площи с жито традиционно сеят в община Радомир, където до сега са засети 6 500 дка. Следват общините: Брезник- 4 130 дка, Перник- 2 285 дка, Трън- 862,8 дка, Ковачевци- 550 дка и Земен- 260 дка.

Според агроспециалистите, обикновено в областта се сее до падането на първия сняг, но земеделските производители трябва да приключват вече със сеитбата на пшеницата, защото иначе пропускат благоприятния агротехнически срок. В сравнение с миналата година, през тази засетите до сега площи с пшеница са по-малко.

Успоредно с пшеницата се сее и есенният ечемик. До сега с тази култура са засети общо 885 дка. Най-много са засетите площи в радомирско- 650 дка. Следват общините: Брезник- 155 дка, Перник- 50 дка, Ковачевци- 20 дка и Земен- 10 дка. Трънските земеделци, очевидно, тази година са се отказали да сеят тази култура.