Обществените обсъждания, организирани от Община Перник, ще се проведат онлайн!

Обществените обсъждания, организирани от Община Перник, ще се проведат онлайн!

  Във връзка с пункт I, т. 6  от Заповедта на Министъра на здравеопазването, с която  се забраняват всички обществени мероприятия в присъствена форма, общественото обсъждане  на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Перник ще се проведе онлайн на предварително насрочената дата – 14.12.2020 г./понеделник/ от 13:00 ч. в платформата gotomeeting.com .
  В същата платформа от 11:00 ч. на 14.12.2020 г. ще бъде проведено и общественото обсъждане на план-сметката за необходимите разходи за битови отпадъци през 2021г. и определяне на размера на таксата за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на физически и юридически лица за 2021г. в община Перник.
  Документите за двете обсъждания са достъпни на сайта на Община Перник в раздел „Актуални новини“.  Всеки, който желае да се включи в обсъжданията, може да го направи чрез линковете: https://global.gotomeeting.com/join/246766565 – За публично обсъждане на план-сметката за необходимите разходи за битови отпадъци през 2021г. и
определяне на размера на таксата за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на физически и юридически лица за 2021г. в община Перник.
https://global.gotomeeting.com/join/737028565 – За общественото обсъждане  на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Перник.