РЗИ установи отклонение от качеството на водата в региона

РЗИ установи отклонение от качеството на водата в региона

 Отклонение от качеството на питейната вода, съгласно изискванията записани в Наредба  №9,  установи Регионалната здравна инспекция в Перник за периода от 23.11.2020 – 06.12.2020 г. на територията на област Перник.

През този период са изследвани 5 проби от  питейна вода при консуматорите от централно водоснабдените населени места по показателите, включени в постоянния мониторинг (група А) и други показатели от приложение №1 от Наредба №9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, за които е установено, че са от значение да бъдат мониторирани . От тях не отговаря на Наредба №9/2001 г. на МЗ за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели само 1. РЗИ обаче не посочи кое е населеното място, в което е констатирано отклонението. От здравната инспекция уверяват, че на „В и К“ ООД Перник е връчено предписание за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки. Връченото предписание е изпълнено, твърдят от инспекцията.

От РЗИ информират още, че снабдяването с питейна вода на село Забел, в община Трън продължава да се извършва чрез доставяне на бутилирана вода.