Удължиха с още една година проект „Щастливо детство чрез услуги за ранно детско развитие”, реализиран от община Трън

Удължиха с още една година проект „Щастливо детство чрез услуги за ранно детско развитие”, реализиран от община Трън

Удължиха с още една година срока за реализирането на проект „Щастливо детство чрез услуги за ранно детско развитие“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, който реализира Община Трън. Добрата новина дойде от пограничната община. Това стана възможно благодарение на икономисаните от Община Трън пари до сега и реализираните икономии по този проект в други райони на страната. С допълнително споразумение от месец ноември 2020 година срокът на проекта  се продължава до 31.12.2021 година. Договорираните средства за целия период са 633 241.96 лв., уточниха от общинската управа в Трън.

Целта на проект„Щастливо детство чрез услуги за ранно детско развитие“   е  превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата чрез инвестиции в ранното детско развитие. Изпълнението на проекта ще допринесе за постигане на основната цел – осигуряването на условия за ефективно упражняване на правата и подобряване качеството на живот на децата от община Трън, като условие за свободното и пълноценното им личностно развитие.

В проекта са предвидени много услуги: ранна интервенция на уврежданията; семейно консултиране и подкрепа, индивидуална и групова работа с родители, психологическа подкрепа на родители; здравна детска консултация и превенция на заболяванията; допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност чрез подготвителни групи за училище през лятото.

 Във връзка с удължаване срока на извънредната епидемична обстановка и затягане на мерките, за индивидуалната работа с  потребителите и  консултациите по услугите ще продължат да се предоставят дистанционно. Особен акцент при дистанционната работа е психологическата подкрепа, повишаването на здравната култура, правила за предпазване от инфекции и др.