Преобразуват здравната служба в Калкас за временно настаняване на бездомници

Преобразуват здравната служба в Калкас за временно настаняване на бездомници

Община Перник преобразува бившата здравна служба в кв. Калкас в място за временно настаняване на хора без подслон през зимните месеци. Всяка зима в помещенията с капацитет до 10 лица ще бъдат настанявани хора, които няма къде да се подслонят. Те вече са  обзаведени. Осигурена е топла храна от домашния социален патронаж.

Преди да бъде настанено в приюта към всяко лице ще се прилагат необходимите противоепидемични мерки. При необходимост лицата ще бъдат настанявани в отделно помещение и  ще се уведоми РЗИ.

Всички помещения са дезинфекцирани. За персонала са осигурени лични предпазни средства.

До миналата година през най-студените дни бездомните хора бяха настанявани в сградата на Профилакториума.  В условия на пандемия това е невъзможно и използването на здравни заведения за приюти е в противоречие със закона.