В и К”-Перник  започна да разплаща стари борчове към брезнишкото общинско предприятие!

В и К”-Перник започна да разплаща стари борчове към брезнишкото общинско предприятие!

 „В и К” Перник дължи на общинското дружество, което стопанисва питейния язовир „Красава” и пречиствателната станция за питейни води в Брезник около 450 000 лева за ползвана питейна вода, която водоснабдителното предприятие е предоставило на жителите на Брезник и околните села, които се водоснабдяват от язовира. Това информира управителят на брезнишкото общинско предприятие инж. Иван Ковачев. „Тези задължения са натрупани за период от около 2 години. Липсата на тези пари, които за нашето дружество не са никак малко, създава сериозни затруднения за нормалната му работа. Полагаме много усилия, за да оцелеем. В момента едва свързваме двата края. На мястото на наскоро пенсионирал се работник, за сега, не назначаваме нов човек. Това, обаче, създава напрежение в работата на нашето дружество. Ние  поддържаме не само пречиствателната станция, но и довеждащите водопроводи. Само мрежата от язовира до пречиствателната станция, която е малко над 7 км, се поддържа от общинското дружество. Освен това има и едно водохващане, от което довеждаме вода в язовира при валежи от река Конска, което е също близо 7 км. Има подписан споразумителен протокол между „В и К” и общинското дружество, който е от преди 2-3 години, но той не се изпълняваше до скоро от водоснабдителното дружество в Перник.  Добрата новина е, че новото ръководство на “В и К” проявява разбиране. Вече  втори месец по този протокол то започна да плаща фактурираната вода за месеца от пречиствателната станция, плюс 5000 лв. от старите задължения. Всъщност, това е  заложено в споразумението. Ако „В и К” продължи така, има реални шансове да се намалят постепенно старите задължения, което със сигурност ще даде глътка въздух на общинското дружество и ще му позволи не само да оцелее, но и да работи занапред малко по-спокойно. Въпреки финансовите затруднения,  поддържаме съоръженията на пречиствателната станция в  добро техническо състояние и те работят нормално”, заяви инж. Ковачев.

Потърсихме за коментар по въпроса за задълженията към брезнишкото общинско предприятие, управителя на „В и К” Перник инж. Борислав Иванов.

 „Имахме възможност в последните няколко месеца да увеличим приходите, благодарение на подобрената работа на отдел „Инкасо” в дружеството. Това ни даде глътка въздух да успеем да разплатим малко от старите ни дългове към брезнишкото общинско дружество. Бедата е, че през ноември, заради пандемията, не можем да правим проверки и прекъсвания на водата на нашите длъжници, които са натрупали не малко борчове. Това ме притеснява, че няма да успеем да продължим да се разплащаме със същите темпове. Ще положим огромни усилия да си плащаме по малко от дълговете към нашите кредитори в знак на коректност от наша страна. Прави чест на управителя на брезнишкото общинско дружество и на общинското ръководство на Брезник, че проявяват разбиране и не ни „извиват ръцете” да разплащаме веднага старите борчове. Аз от своя страна, като управител, ще положа максимални усилия „В и К” да продължи да се разплаща ритмично, за да сведем до минимум задълженията към общинското дружество в Брезник”, заяви инж. Иванов.