От къде идва името на пернишкото село Ковачевци?

От къде идва името на пернишкото село Ковачевци?


Община Ковачевци е административен център в област Перник, чието селище е разположено в полите на Рудина планина в Краище, по поречието на река Светля. В османските регистри от XVII век се среща като Ковачовча – част от средище в Сиришничката кааза с препитание на населението от земеделие и скотовъдство. Името идва от най-развития занаят ковачеството, но наред с него са практикувани коларство, тенекеджийство, абаджийство. Разположено на кръстопът между Радомир, Босилеград, Дупница и Трън, тук били единствените ковачници в региона, разказват от държавен архив- Перник.
На два пъти с. Ковачевци е опожарявано и плячкосано от башибозушки орди при бунт на местното население – през 1806 г. и през 1850 г. Освобождението настъпва през януари 1878 г., когато селището посреща освободителите и четата на Ильо войвода. През 1879 г., след Кресненско-Разложкото въстание, тук се заселват много български семейства от Македония.
Общинският съвет като орган на власт и управление обединява селата Ковачевци и Ракиловци, а впоследствие са присъединени и селата Светля, Сирищник, Слатино, Егълница, Лобош и Косача. В Държавен архив – Перник се намират на съхранение фондове на: Общинския народен съвет – с. Ковачевци; здравния участък; ТКЗС и АПК; потребителни кооперации; клоновото стопанство; читалищата и началните училища от съставните села; Завода за градивни елементи; Националния детски екологичен комплекс. Документите носят информация за благоустрояването, електрифицирането и водоснабдяването. Съхраняват се данни за открития на 18 юни 1972 г. Завод за градивни елементи с основна дейност производство на пуско-регулираща апаратура за луминесцентно осветление, разширено в по-късен етап със сигнална и домофона апаратура. В началото на 80-те години на 20 век е извършено строителство на хотел – ресторант, автогара, магазини на потребителната кооперация, бензиностанция, футболен стадион, реконструкция на площада и мемориална зона, корекция на дерето в центъра на с. Ковачевци, изграждане на национален детски комплекс и бази за отдих при язовир „Пчелина“.