Който сее лесно опровержими лъжи, лесно става за смях, казва пернишкият зам.кмет Стефан Кръстев

Който сее лесно опровержими лъжи, лесно става за смях, казва пернишкият зам.кмет Стефан Кръстев

Докладна на кмета Владимиров, касаеща създаването на комплекс за социални услуги, стана повод за поредната полемика между кметската управа и съветници от ГЕРБ.  В навечерието на заседанието на ОбС от пресцентъра на политическата сила разпространиха информация, в която се казва: „За втори път общинската администрация в Перник предлага на вниманието на общинските съветници  докладна за създаване на Комплекс за социални услуги, който да обедини 12 социални институции в града, сигнализира Денислав Захариев, председател на групата съветници от ПП ГЕРБ. Решението отново е взето без да се питат специалистите, работещи в социалната сфера.

„На предишното заседание, когато отменихме докладната – ресорният зам.-кмет Стефан Кръстев нямаше обосновано решение за създаване на Комплекса, и сега отново се депозира същия документ“,  посочи Захариев.

Администрацията посочва като мотив намаляване на административната тежест и ефективно предоставяне на социални услуги, но според работещите в сферата, тези аргументи са несъстоятелни. На електронната си поща Денислав Захариев е получил десетки мнения и коментари на работещи в сферата на социалните услуги, които се обявяват против предложеното в докладната. Как създаването на комплекса ще намали административната тежест, питат засегнатите, като се предвижда разкриване на нови щатни бройки. Експертите изтъкват, че всяка социална услуга има определен капацитет и отделна методика за функциониране. Всеки специалист е кандидатствал за определена работа на конкретна позиция, а взаимозаменяемост на хората от една услуга в друга ще доведе до „прегаряне“ и демотивация. Подобно обединение, вместо по-добра оперативност, ще предизвика тромавост на услугите, категорични са специалистите, които познават системата. Тяхната позиция е, че това ще доведе до напускане на професионалисти, които ще откажат да бъдат командировани от една услуга в друга, несъответстваща на тяхната компетентност. На предстоящата сесия Денислав Захариев ще поиска общинската администрация да обясни защо не е взела предвид мнението на специалистите, и ще настоява позицията на хората, които познават системата отвътре, да бъде уважена.“

Последва и отговорът на зам.кмета Стефан Кръстев:

 „Който сее вятър – жъне бури. А пък който публично сее лесни за опровергаване лъжи – най-вероятно ще пожъне собственото си посмешище.

Лъжа 1 – „На предишното заседание, когато отменихме докладната – ресорният зам.кмет Стефан Кръстев нямаше обосновано решение за създаване на Комплекса, и сега отново се депозира същия документ“. Мотивите за предложената реформа в управлението на социалните услуги в Община Перник са абсолютно същите каквито и при внасянето на докладната записка в Общински съвет на 15.10.2020г. Отпадна от дневния ред на предишното заседание през октомври, тъй като не беше разпределена за разглеждане към достатъчен брой комисии (според съветниците) и най-вече към ключовата комисия „Бюджет, финанси и европроекти”. Кой е председател на тази комисия и с какво е бил толкова зает, че не е пожелал своевременно преди миналото заседание на Общинския съвет тази докладна да бъде разпределена към ръководената от него комисия ? Все интересни въпроси. Отговорът на първия е на два клика разстояние от всеки интересуващ се.

Лъжа 2 – „Не е поискано мнението на специалистите.” В процеса на изработка на предложението за реформа участваха широк кръг от работещите в социалните услуги, а преди финализирането и входирането й в Общинския съвет бе направена нарочна среща – дискусия с директорите на 10 социални услуги, които община Перник управлява пряко (още 2 са предоставени за управление на външни доставчици). А сега и няколко истини, изложени като мотиви към докладната записка:

1. Главната причина за предложената реформа е въвеждането на управлението на социалните услуги в община Перник в съответствие с изискванията на влезлият в сила на 01.07.2020 нов Закон за социалните услуги (Нормативната уредба до 01.07.2020 г, касаеща социалните услуги – управление и предоставяне бяха регламентирани в Закона за социално подпомагане и правилника за неговото прилагане.)

2. В съществуващите днес в община Перник социални услуги няма почти никакво споделяне на ресурси, работна сила или налични МПС с цел по-оптимално разходване на средства; и дори между социалните услуги, ръководени от един и същ директор – сътрудничеството в интерес на потребителите, ако не липсва е по-скоро епизодично.

3. Кметът е работодател на всеки един от 10-те директори на социални услуги, а всеки от тях е работодател на конкретните служители в дадената услуга – това не позволява вътрешно командироване и заместване между служителите от различни услуги, когато нуждата от това възникне.

4. Горното изпъква още повече в моменти като този, когато дневните и почасови услуги като дневни центрове, центрове за социална рехабилитация и интеграция и други ще бъдат принудително затворени, а тези, предоставящи резидентни грижи 24/7 ще се задъхват от извънреден труд и затрудняват да осигуряват нормален график за работа и почивка на служителите си, а на местата, където има карантинирани, това ще бъде и откровено невъзможно.

5. Управлението на социалните услуги чрез комплексен и интегриран подход е практика в множество български общини, включително в Пловдив, Стара Загора, Велико Търново, Ловеч, Пазарджик, Варна, Монтана, Кюстендил, Видин и др. Всичките мотиви и обосновка за предлаганата промяна са налични публично тук: (линк слагам в коментарите) Политически заигравки с такава чувствителна тема и сфера не са изненадващи за представители на вече бившата градска управа, която с пълноводието си от управленска немощ ни докара най-невижданата в новата история на града ни суша. Най-недостойно от всичко обаче в излязлата купчина нелепи аграрни лъжи беше замесването на името на един от най-уважаваните пернишки педиатри д-р Веселинова, която в този момент освен директор на нелеката социална услуга ЦНСТДМУППМГ (Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания с потребности от постоянни медицински грижи) не спира да дава дежурства и в пернишката болница като педиатър с цел запазване на застрашеното отделение в града ни. Достоен специалист, награждаван специално от предния кмет за принос в социалната сфера в града ни след предложение на всички социални партньори.

Не случайно си послужих с цитат със земеделска нотка в началото. Нека се сещат едни експерт-земеделци, за които специално бяха разкривани службици наскоро. Пък ако вземат да се изявят и като юристи и да прочетат приетите закони тази година по темата – цена няма да имат. Всяко малко семенце си търси място сега, та напролет да може да избуи, най-вече пък когато се случи пролетта да идват и избори. Но ако от сега сее плоски лъжи и то в такава чувствителна сфера – дали ще избуи нещо плодородно или поредния плевел? Сей земеделецо, днес му е времето!“ се казва в отговора на зам.кмета Стефан Кръстев.