Подлезът при ж.п.гарата е общинска собственост

Подлезът при ж.п.гарата е общинска собственост

Подлезът при жп гарата в Перник е публична общинска собственост. Договор за ремонт на подлеза има от 2019 година. Ремонтът обаче започна през април тази година, като със възлагателни писма се изпълняват отделните етапи от него. Ремонтът на най-натоварения подлез в Перник се извършва от общинско дружество „Жилфонд“

Първият етап е възложен на стойност 20 962,57 лв. Включва изкърпване на външна мазилка, нанасяне на декоративна водоустойчива мазилка и боядисване с акрилни бои.

Вторият етап е възложен на стойност 9 980,28 лв. Включва изкърпване на външна мазилка, нанасяне на декоративна водоустойчива мазилка и боядисване с акрилни бои

Третият етап е възложен на стойност 9 606,10 лв. Включва изработка и монтаж на леки навеси и остъкляване.

Четвъртият етап е на стойност 25 267,24 лв. И включва почистване и обработка на стени с КЗ30 химичен препарат, грундиране и боядисване на таван, направа на куфари от гипсокартон, включително шпакловка и боядисване.

И петият етап от месец юни е на стойност 17 207,00 лева и включва доставка и монтаж на камери и осветителни тела.

Това бе отговорът на зам.кмета Стефан Кръстев в отговор на питане, направено на миналата сесия от съветници от ГЕРБ по повод собствеността  на подлеза при ж.п. гарата, стойността на ремнонта и кой го е извършил.