Общинският съветник Денислав Захариев смята предложението за създаване на Комплекс за социални услуги, за прибързано

Общинският съветник Денислав Захариев смята предложението за създаване на Комплекс за социални услуги, за прибързано

За втори път общинската администрация в Перник предлага на вниманието на общинските съветници  докладна за създаване на Комплекс за социални услуги, който да обедини 12 социални институции в града, сигнализира Денислав Захариев, председател на групата съветници от ПП ГЕРБ. Решението отново е взето без да се питат специалистите, работещи в социалната сфера. Това информираха от пресцентъра на ППГЕРБ-Перник.

„На предишното заседание, когато отменихме докладната – ресорният зам.кмет Стефан Кръстев нямаше обосновано решение за създаване на Комплекса, и сега отново се депозира същия документ“,  посочи Захариев.

Администрацията посочва като мотив намаляване на административната тежест и ефективно предоставяне на социални услуги, но според работещите в сферата, тези аргументи са несъстоятелни. На електронната си поща Денислав Захариев е получил десетки мнения и коментари на работещи в сферата на социалните услуги, които се обявяват против предложеното в докладната. Как създаването на комплекса ще намали административната тежест, питат засегнатите, като се предвижда разкриване на нови щатни бройки. Експертите изтъкват, че всяка социална услуга има определен капацитет и отделна методика за функциониране. Всеки специалист е кандидатствал за определена работа на конкретна позиция, а взаимозаменяемост на хората от една услуга в друга ще доведе до „прегаряне“ и демотивация. Подобно обединение, вместо по-добра оперативност, ще предизвика тромавост на услугите, категорични са специалистите, които познават системата. Тяхната позиция е, че това ще доведе до напускане на професионалисти, които ще откажат да бъдат командировани от една услуга в друга, несъответстваща на тяхната компетентност. На днешната сесия Денислав Захариев ще поиска общинската администрация да обясни защо не е взела предвид мнението на специалистите, и ще настоява позицията на хората, които познават системата отвътре, да бъде уважена.