Областния информационен център в Перник стана на девет години!

Областния информационен център в Перник стана на девет години!

Областният информационен център в Перник отбеляза деветата си годишнина. Основната му дейност е популяризирането на Европейската кохезионна политика в България, осигуряване на обща и специфична информация за Националната Стратегическа Референтна Рамка, политиките на ЕС и Оперативните програми. Областният информационен център предоставя на посетители и потенциални бенефициенти конкретна информация за отворени процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по всички оперативни програми, за изпълнението на проекти, финансирани от СКФ. Предоставя и достъп до специализирана литература и рекламни материали. Една от основните задачи на ОИЦ – Перник е организирането на информационни събития за популяризиране на СКФ на ЕС и ОП във всичките 6 общини на територията на Област Перник и активно сътрудничество с местните и национални медиии за по-широко популяризиране на възможностите за финансиране на проекти и проектни идеи на потенциалните бенефициенти, за споделяне на добри практики от успешно реализирани проекти на местно ниво.  

Днес неговият екип отчете свършената през годините работа. А тя никак не е малко. От старта на дейността му до днес през ОИЦ са минали хиляди посетители, търсейки консултации и отговори на въпроси, свързани с еврофондовете, стотици са проведените информационни събитие в региона. Вчера екипът на ОИЦ се похвали и с успех във финансирането на договори по европейски проекти, добрата работа с медиите в областта.

Девет години са и малко, и много време. Но специалистите от ОИЦ – Перник работят отлично и с годините ползвателите на неговите услуги се увеличават, при това говорим не само за обществени институции и фирми, а и за индивидуални бенефициенти, което само по себе си е показателно, заяви вчера ръководителят на проекта „Областен информационен център“ Иван Искренов, който е и началник отдел Европейски и национални програми в община Перник.