258 килограма среден добив от декар получиха стопаните от област Перник от слънчогледа

258 килограма среден добив от декар получиха стопаните от област Перник от слънчогледа

Прибирането на реколтата от пролетните култури е на приключване. Това информираха от Областна дирекция „Земеделие” в Перник.

Земеделските производители от региона успяха да ожънат слънчогледа. Въпреки, че в пернишка област близо 280 дка засети със слънчоглед бяха пропаднали, заради неблагоприятната пролет, стопаните получиха сравнително добра реколта от тази култура- 258 кг среден добив от декар.

Стопаните от Брезник от засетите 2 556.77 дка получиха 6391.92 т продукция, при 250 кг среден добив от декар.

Земеделците от Земен от засетите 305 дка  получиха 549 т продукция, при180 кг среден добив от декар.

Земеделските производители от Ковачевци от засетите 436.62 дка  получиха 960.57 т продукция, при 220 кг среден добив от декар.

Радомирци, които сеят най-много слънчоглед в региона, от засетите 4 140.07 дка  получиха 12 420.21 т., при 300 кг среден добив от декар, който е най-високия в региона.

Перничани малко позакъсняха с жътвата на слънчогледа. Те имаха и най-много пропаднали площи в областта. От засетите 1 147.5 дка те получиха  940 т продукция, при 115 кг среден добив от декар, който е най-ниския в областта тази година.

Стопаните от Трън, които обикновено последни започват да жънат слънчогледа, от засетите 348.3 дка получиха 563 тона  продукция, при 210 кг среден добив от декар.

По информация от Областната дирекция, от засетите 8 934.26 дка  са получени общо 24623.7 т продукция, при 258 кг среден добив от декар.