Бюрото по труда търси 20 лекари, 20 медицински сестри, 20 санитари и 30 шивачки

Бюрото по труда търси 20 лекари, 20 медицински сестри, 20 санитари и 30 шивачки

След като повече от месец  предлаганите от Бюрото по труда в Перник свободни работни места се увеличаваха, то през  изминалата седмица те намаляха сериозно- с цели 311.  Намаляха  с 4 и предлаганите свободни места за безработни висшисти и те станаха 48.  От тях 20 са за лекари и 20 за медицински сестри .

 През изминалата седмица все още бе актуална офертата за работа за 30 шивачи за Перник,  11 машинни оператори ТТМ-ГТЛ, 20 лекари, 20 медицински сестри и 20 санитари за Перник.

 Освен тях, на трудовия пазар в Перник през седмицата се търсеха още: кредитни консултанти,  работник за поправка на джанти, шофьори на тежкотоварен автомобил 12 и повече тона, продавач -консултант, пласьор на стоки, готвачи, помощник- готвачи,  обслужващ погребално бюро, шлосери, електрозаварчици, оператор роботозаваряване,   машинисти на багер, машинисти на ПСМ/фадрома/, минни инженери,  кранисти, оператори на машини и съоръжения в металургията, пещари на металургични пещи, механошлосери,  електротехник, заварчик, машинни оператори обработка на камъни, ръководител на участък в добивна промишленост, началник производство, ръководител движение, стрелочник, маневрист, медицинска сестра- социални дейности, автомеханик, маникюрист, пазач, пощенски раздавач, педагог, автодиагностик, общ работник, обслужващи магазин, социален работник.   

   Анализът  на предлаганите от Бюрото по труда в Перник свободни работни места показва, че през изминалата седмица те намаляха драстично. Причината затова е, че отпадна търсенето на преброители и контрольори.  Сред най- търсените кадри в момента са: шивачки, лекари, ведицински сестри, санитари,  машинни оператори и други.

На трудовия  пазар в региона през изминалата седмица преобладава търсенето на кадри за обслужващите дейности, а след това за производството.

 И през изминалата седмица се запазва тенденцията  хората със средно и по-ниско образование да имат по-големи шансове да си намерят работа. На тях Бюрото по труда предлага 133 свободни места и 48 за безработни висшисти, от които 20 лекари, 20 медицински сестри.