Намаляват заразените с COVID-19, с остри респираторни заболявания и варицела

Намаляват заразените с COVID-19, с остри респираторни заболявания и варицела

С 62-ма повече са заболелите от заразни заболявания през изминалата седмица, в сравнение с предходната. Регистрираните болни за изминалата седмица са 543, при 483 за предходната. Това информираха от Регионалната здравна инспекция.  Добрата новина  е, че през изминалата седмица регистрираните болни с COVID-19 са 531, при 467 за предходната.  Това означава, че за седмица болните са се увеличили с 64, при положение, че през предходната седмица те нараснаха с 250. Заразени с коронавирус има  във всички общини на област Перник.

Другата добра новина, която дойде от РЗИ е, че незначително са се увеличили болните от остри респираторни заболявания и грип в региона през миналата седмица. Регистрираните заболели са 100, при 99 за предходната седмица. Заболеваемостта през този период е била 138.41 %oo, при средна за страната 86.68 %oo към 16.11.2020 г.

Още една добра новина ни съобщиха от РЗИ. Намалели са и заболелите от варицела. През миналата седмица са установени 12 болни, при 15 за предходната. Заболелите са от  Перник и Радомир. Най-много са болните на възраст от 5 до 9 г.- 6 и от 1 до 4 г.-5. Всички се лекуват амбулаторно от личните си лекари. За всички случаи са извършени епидемиологични проучвания, обработени са огнищата и са взети противоепидемични мерки спрямо контактните лица.

 През седмицата здравните инспектори са извършили 88 проверки. От тях 20 са свързани със забраната за тютюнопушене в заведенията за обществено хранене. При 11 от проверките е проконтролирано спазването на изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели . 3 от проверките са свързани с получени жалби и сигнали на граждани и институции. В резултат на упражнения контрол през седмицата, инспекторите са издали 1062 предписания за отстраняване на установени нарушения.

 И през миналата седмица РЗИ продължи с ежедневния мониторинг на питейните водоизточници. Взети са 49 проби от различни населени места, за да се установи дали подаваната в тях вода за питейно-битови цели отговаря на изискванията на Наредба №9