Учениците от гимназиалния курс в Трън подновиха занятията си присъствено

Учениците от гимназиалния курс в Трън подновиха занятията си присъствено

Със заповед на кмета на община Трън от 12.11.2020 г.,  учениците от гимназиалния курс в Трън подновиха занятията си в училище присъствено от 16 ноември. Това стана възможно съгласно Протокол №4/10.11.2020г. на  педагогическия съвет при СУ “Гео Милев“ гр.Трън и при спазване на въведените противоепидемични мерки.

Във въпросната заповед на кмета на пограничната община е посочено още:

1. Преустановяват се всички спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер. Футболният отбор провежда своите мероприятия без публика.

2. Собственици и управители на магазини за хранителни стоки и аптеки да организират дейността си по начин, по който допускат лица на и над 65г. годишна възраст да посещават обектите във времето от 8:00ч. – 10:00ч. Всеки ден и в посочения интервал от време не допускат лица извън посочената възрастова група.

3. Всички заведения за хранене и развлечения/ресторанти, кафе-сладкарници, питейни заведения и др. могат да работят до 23:30 часа при стриктно спазване на въведените  противоепидемични мерки по отношение на физическа дистанция от 1,5м. между облегалките на най-близо разположените столове от две съседни маси и не допускат повече от 6 лица на една маса.

4. Всички физически и юридически лица, които управляват обекти с обществено предназначение или други обекти, които предоставят услуги на граждани, да организират дейността си по начин, който не допуска събирането на повече от 1 лице на 3 кв. м.

5.  Да се спазват въведените забрани на Министерство на здравеопазването за посещение на външни лица в обекти предоставящи социални услуги на територията на община Трън.

6. На всички лица, които нарушават въведените противоепидемични мерки и настоящата заповед, ще бъдат наложени санкции.

 На началника на РУ на МВР –Трън се възлага да създаде организация за контрол по спазване на тази заповед.