Над 140 пострадали от насилие е подкрепила Фондация П.У.Л.С.

Над 140 пострадали от насилие е подкрепила Фондация П.У.Л.С.

През месец ноември 2020 г. екипът на Фондация „П.У.Л.С.” финализира работата си по проект „Център за превенция и рехабилитация на хора, пострадали и извършители на домашно насилие, и интеграцията им в семейството и обществото”, финансиран от Министерство на правосъдието. Проектът стартира през месец юни 2020 година и в рамките на 5 месеца бяха реализирани серия от инициативи за подкрепа на хора, пострадали от насилие.

Екип от специалисти предостави комплексна грижа за пострадали от насилие в ЦСРИ „Татяна Арсова“ в градовете Перник, а в градовете Брезник и Кърджали бяха предоставяни мобилни услуги за подкрепа на хора, пострадали от насилие.

Над 140 човека, пострадали от насилие получиха подкрепа, проведените психологически консултации са над 1000, а 2700 са проведените консултации със социални работници. В юридическата програма над 100 консултации са получили 31 човека, а за 5 от тях са проведи дела.

Съществен акцент в предходните месеци беше повишаването на обществената информираност и чувствителност по темата домашно насилие и възможностите за подкрепа и реакция. В рамките на проекта сайта на Фондация „П.У.Л.С.“ беше обновен с допълнителни материали и информация за пострадали от насилие, както и местата за подкрепа в страната. За специалистите, работещи по темата домашно насилие, бе създаден „Джобен наръчник за водене на случаи на хора, пострадали от насилие“. Това е третият от поредицата Джобни наръчници, които екипът на организацията създава в улеснение на специалисти, работещи по темата.

Всички създадени материали в рамките на проекта са достъпни на сайта на Фондация „П.У.Л.С.“ – www.pulsfoundation.org и фейсбук страницата.