Завърши укрепването на откосите при 9-ти км на АМ „Струма”, възстановено е движението в платното за София

Завърши укрепването на откосите при 9-ти км на АМ „Струма”, възстановено е движението в платното за София

 Завърши укрепването на откосите при 9-ти км на АМ „Струма” над платното за София и е възстановено нормалното преминаване по магистралата.

 Стабилизирани са откосите над платното за София между 9-ти и 10-ти км, с което е осигурено безопасното преминаване на движението в този участък от автомагистралата. Скатът е почистен от разхлабени земни маси и е направено преоткосиране. Терасите /бермите/ на ската са армирани и бетонирани под формата на събирателни корита, за да отвеждат повърхностните води.  Изпълнени са и дейности по отвеждане на подпочвените води от откоса. В зоните с повишена активност на свличане е  положена високоякостна мрежа, която е анкерирана към скалата. Извършено е и укрепване на ската с пръскан бетон.